Vételi értékelés - SINPO kód

A vételi beszámolókat (Reception Report) különösen pontosan és a lehető legnagyobb mértékben objektíven kell összeállítani. A fentiekre tekintettel - mind a rádióállomás, mind a megfigyelő amatőr munkáját megkönnyítendő - az adások vételi jellemzőinek kifejezésére különböző kódokat hoztak létre.
A SINPO kódot Gustav-Georg Thiele a Deutsche Welle mérnöke fejlesztette ki, akinek kezdeményezésére egyébként a megfigyelő rádiózással és távolsági rádióvétellel foglalkozó első német DX klubot (ADDX) is alapították. A kódot hivatalosan átvette a CCIR is. A SINPO és SINPFEMO kód leírása megtalálható az ITU-R SM.1135 számú ajánlásában.
A vételi értékelés SINPO kód alkalmazása esetén a SINPO kódszóból és az azt követő öt számjegyből áll. Az adás minőségi jellemzőit egyestől ötösig (1=legrosszabb 5=legjobb) lehet értékelni. Az X betűt kell használni számjegy helyett, amennyiben a jellemző nem kerül értékelésre.

  S I N P O
fokozatok a jel
erőssége
káros hatások együttes
értékelés
zavarás zaj terjedési
zavarok
5
4
3
2
1
kitűnő

megfelelő
közepes
alig hallható
nincs
gyenge
mérsékelt
erős
igen erős
nincs
gyenge
mérsékelt
erős
igen erős
nincs
gyenge
mérsékelt
erős
igen erős
kitűnő

megfelelő
gyenge
használhatatlan

A SINPO kódhoz további három betű hozzáadásával kapjuk a SINPFEMO kódot, amelyet a távbeszélő és távíró átvitel értékelésére használnak.

  S I N P O
rating
scale
signal
strength
degrading effect of overall
rating
interference noise propagation
disturbance
5
4
3
2
1
excellent
good
fair
poor
barely audible
nil
slight
moderate
severe
extreme
nil
slight
moderate
severe
extreme
nil
slight
moderate
severe
extreme
eccellent
good
fair
poor
unusable

A teljes (együttes) értékelésre rádiótávbeszélő átvitel esetén az alábbi táblázatban foglaltakat kell figyelembe venni:

  overall rating
összértékelés
operating conditions
vételi viszonyok
quality
minőség
 5  excellent
nagyon jó
signal quality unaffected
a jel minősége nagyon jó
commercial
kereskedelmi
 4  good
signal quality slightly affected
a jel minősége jó
commercially
kereskedelmi
 3  fair
közepes
signal quality seriously affected
a jel minősége közepes
marginally commercial
alig kereskedelmi
 2  poor
rossz
channel just usable by operators
a csatorna alig használható
not commercial
nem kereskedelmi
 1  unusable
nagyon rossz
channel unusable by operators
a csatorna nem használható
not commercial
nem kereskedelmi