NATO betűzési táblázat
A továbbítandó betű A betűzésre használt szó A szó kiejtése*
A Alpha AL FAH
B Bravo BRAH VOE
C Charlie TCHA LI v. SHAR LI
D Delta DELL TAH
E Echo ECK OH
F Foxtrot FOKS TROT
G Golf GOLF
H Hotel HOH TELL
I India IN DEE AH
J Juliett JEW LEE ETT
K Kilo KEY LOH
L Lima LEE MAH
M Mike MIKE
N November NO VEM BER
O Oscar OSS CAH
P Papa PAP PAH
Q Quebec KEH BECK
R Romeo ROW ME OH
S Sierra SEE AIR RAH
T Tango TANG GO
U Uniform YOU NEE FORM v. OO NEE FORM
V Victor VIK TAH
W Whisky WISS KEY
X X-ray ECKS RAY
Y Yankee YANG KEY
Z Zulu ZOO LOO
* - A hangsúlyos szótagok alá vannak húzva.
A továbbítandó betű A betűzésre használt szó A szó kiejtése**
0 Nadazero NAH-DAH-ZAY-ROH
1 Unaone OO-NAH-WUN
2 Bissotwo BEES-SOH-TOO
3 Terrathree TAY-RAH-TREE
4 Kartefour KAR-TAY-FOWER
5 Pantafive PAN-TAH-FIVE
6 Soxisix SOK-SEE-SIX
7 Setteseven SAY-TAY-SEVEN
8 Oktoeight OK-TOH-AIT
9 Novenine NO-VAY-NINER
Tizedesvesző Decimal DAY-SEE-MAL
Pont Stop STOP
** - Minden szótagot ugyanolyan hangsúllyal kell kiejteni.

Kapcsolódó linkek:

Nemzetközi amatőr betűzési táblázat

Magyar betűzési táblázat

Német/osztrák/svájci betűzési táblázat

Francia betűzési táblázat

Spanyol betűzési táblázat

Olasz betűzési táblázat

Cseh/szlovák betűzési táblázat

Szerb/horvát betűzési táblázat

Lengyel betűzési táblázat

Orosz betűzési táblázat